Şartlar ve Koşullar

ONLİNE MÜZAYEDE SATIŞ ŞARTNAMELERİ

MAÇKA MEZAT A.Ş.NİN ÜYELİK ÜZERİNDE HAKLARI

1.    MAÇKA MEZAT ANTİKACILIK AŞ (burada MM olarak adlandırılacak) pey süren kişiden Banka veya diğer finansal referanslar veya farklı şartlara uyumluluk talep edebilir.  Gerek gördüğü takdirde, ayrıca pey suren kişiden pey miktarının bir bölümünü MM’e depozito mahiyetinde ödemesini isteyebilir.  Böyle bir durumda eser, arttırma sonucu depozitoyu veren kişi tarafından satın alınmaz ise, ilgili depozito miktarı bu kişiye geri ödenir.  Ancak eğer depozitoyu veren kişi eseri satın alır ise, verilen depozito toplam ödenilecek miktardan düşülür.
2.    Bir şirket veya uçuncu şahıs adına pey sürüleceği takdirde MM Online Üyelik Hesabına kayıt yapılmadan önce MM Müşteri Hizmetlerinin telefon veya elektronik posta aracılığıyla bilgilendirilmesi gerekmektedir.  Bu tarz bir işlem farklı bilgi ve evrak ibrazı gerektirmektedir.

3.     MM, online müzayede sitesine kayıt yaptıran kişi veya kişilerin kayıtlarını veya müzayedeye katılımlarını, katıldığı müzayedelerde pey vermelerini veya SİMDİ AL metodu ile eser satın almalarını, satış öncesi, sırası veya sonrasında eserlerin bu kişi veya kişilere teslim edilmelerini önleme hakkına sahiptir.  MM, online veya farklı tarzda işlemlerle ilgili, müracaat eden kişilerden kimlik ve/veya kredibilite bilgilerinin ibrazını talep edebilir.  MM pey verecek kişinin kaydını, şahsin daha önceden kaydı kabul edilmiş olsa bile pey sürmesini ve/veya SİMDİ AL seçeneğinle eseri satın almasını kabul etmeyebilir,  müzayede sırasında açılan hesap kayıtlarını dondurabilir veya kapatabilir.

SATIŞ SIRASINDA BAĞLANTI VE TEKNİK KONULAR

Online pey verme işlemini sağlayan aplikasyonumuz, geniş bant (broadband) bağlantısı  için en üst düzeyde hazırlanmıştır.  Ancak bizim kontrolümüz dışında oluşan internet hacmi veya broadband’de yaşanan sıkıntılar, şirket koruma kalkanları veya diğer teknik nedenlerle oluşan bağlantı sorunları karşısında ( örneğin satışa internet yoluyla bağlanmada zorluk veya uzun sure bağlı kalma nedeniyle hatlarda yaşanan problemler, kesintiler, görsellerin kalitesinde değişiklik gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan farklı durumlar dahil) MM, hiç bir sorumluluk yüklenmez.  Aynı şekilde iletişim ve bağlantı hızlarındaki tutarsızlıklardan ötürü MM sorumlu olmayacaktır.

ONLİNE PEY VERME İŞLEMİ/ PEYLERDE ARTIŞ

Online müzayedeler hızlıdır, rakip peyler kısa aralıklarla sürülür.  müzayedeye katılan biri tarafından sürülen pey,  müzayede akısı içinde internet sitesinde görünür.  Katılımcının verdiği peyin akabinde, bir sonraki pey miktarı MM sitesi üzerinde “Sonraki teklif” hanesinde görünür ve arttırım yapmak isteyen kişi o seçeneği kullanarak yeni bir pey sürer.

Peyler alt muhammen bedelden başlayarak, genelde %10 fiyat aralıklarıyla arttırılır.

 Müzayede koşulları gereği verilen peyler değiştirilemez, geri çekilemez veya yok sayılamaz.  MM, pey sürme işlemlerinde yapılan hatalardan sorumluluk üstlenmez.  MM pey verme sürecinde oluşan hatalar oluştuğunda ve gerekli gördüğü takdirde, müzayedeyi tekrar başlatma veya bir eserin arttırma işlemini tekrarlama hakkini kullanabilir. 

Müzayedede pey sürerek diğer katılımcıları geride bırakarak eseri satın alan kişi, aldığı sanat eserinin bedelini en geç 3 gün içerisinde ödemek zorundadır.  Gecikmelerde kanuni faiz uygulanır.

KATILIMCILARIN 18 YAŞINI BİTİRMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

GENEL KOŞULLAR

1.    Maçka Mezat aracı bir kurumdur. satışa sunulan tüm eşyalar 2863 şayili Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Gore Topkapı Sarayı Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Askeri Müze, Yıldız Sarayı Müzesi ve Ayasofya Müzesi uzmanlarınca kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.

2.    Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı şirket sorumlu tutulamaz.  Eserler müzayede suresi öncesi ve sırasında incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelemiş oldukları kabul edilir.  Müzayede sitesinde yer alan eserlerin tanıtımı için verilen bilgiler sadece eksperlerin kanaatleridir. Alıcı, eserlerin  haliyle satışa sunulduğunu,  satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince muayene ettiğini ve B.K. 198 hükmünün uygulanmasından peşinen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.  Her eserin yanında ‘haliyle’ yazma zorunluluğu yoktur,  satın alan taraf bu durumu peşinen kabul eder.  Maçka Mezat satılan malin tekellüfü ile mükellef değildir.

3.    Bu müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması ya da hak sahibinin rızası hilafına elinden cıkmış olması durumlarında doğacak hukuki sorumluluk, eserin satışa arzını talep edene aittir.

4.    Alici, müzayede öncesi her malin kondisyonunu incelemeli, tarife uyup uymadığını kontrol etmeli ve bunda kendi görüşüne dayanmalıdır.  Müzayedeye sunulan eserlerle ilgili olarak MM tarafından internet sitesinde veya bir kondisyon raporunda o eserin yapımcısı, menşei, tarihi, yaşı, ebatları, imal edildiği yer ve yapımcısı, satış fiatı gibi verilen bilgiler sadece MM’in fikri olarak belirtilmiştir.

5.    Müzayedede sunulan eserlerin hepsinin kondisyon raporu yoktur, bu konuda bilgi almak için lütfen MM müşteri temsilcimizi arayın.  Bu eserlerin MM online müzayede sitesinde belirtilen tanım ve özellikleri, MM kurumunun tecrübe ve bilgilerine dayalı olması nedeniyle, katılımcıların ilgi duydukları eserleri bizzat veya danışmanları vasıtasıyla MM galerisinde incelemeleri tavsiye edilir. 

6.    Online müzayedede satışa sunulan mücevherlerin tamamının jeolojik raporu olmayacağı gibi kondisyon raporları da bulunmayabilir.  Alıcıların, gümrük problemleri nedeniyle eserlere ithalat veya ihracat belgesi alamaması veya bu işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle eserleri almaktan vazgeçme, ödemede aksama, teslim alımında gecikme gibi sorunlarının oluşması halinde MM hiç bir mazeret ve sorumluluk kabul etmez.  Bu tür sorunların satış öncesi katılımcı tarafından incelenip gerekli izin ve önlemlerin alınması gerekmektedir. 

7.    MM, satışa sunduğu eserlerin otantik olduklarına dair bir sertifika vermeye zorunlu değildir.  Eserlerin tanımı, MM tarafından online sitede belirtilmiş olup MM, bu tanımda belirtilen vasıflardan sorumludur.

8.    Eserlerin MM online müzayede tanıtım metninde belirtilen ağırlık, yükseklik, en, çap gibi ölçüler en yakin sayılara göre uyarlanmış olup hassas bir olcum içermez.

9.    Müzayedeye konan eserlerin hepsi haliyle satışa sunulmaktadır. Görseller, kondisyon raporunda belirtilen özellikler, defo ve/veya tamirlerin dışında bahsi geçmeyen hususları tesit edebilmek için müzayedeye katılan kişilerin eserleri önceden incelemeleri ve kendi 
kanaatlerini oluşturmaları tavsiye edilir.  Özel kondisyon raporu isteyen kişilerin MM'I arayarak bu taleplerini iletmeleri gerekir.    

ÖDEME İLE İLGİLİ BİLGİLER

Satılan eserlerin fiatları çekiç fiyatı üzerinden %5 komisyon + KDV, ödenmesi gereken diğer vergi ve rüsumların bedeli ilave edilerek bulunur. Satın alınan eserin bedeli tam olarak ödenmediği takdirde Maçka Mezat dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faizi ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura bedelini ihtara lüzum kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Maçka Mezat’ın sair dava ve talep hakları saklıdır.

KDV İADESİ

MM, ihracat veya diğer konularda KDV iadesi oluştuğunda ancak iade şartlarını uygulayan alıcılara KDV iadesi yapar.  KDV iadesi için gerekli şartlara uygun olduğunu tespit eden alıcıların MM’I aramaları önerilir.
400 TL’nin altındaki meblağlarda KDV iadesi yapılmaz,  AB üyesi ülke vatandaşlarının kayıtlarında fatura adreslerinin AB ülkesi olarak görünmesi, satın alınan eser(ler)in, teslim alındıktan sonar geçerli gümrük mevzuatı uyarınca belirlenen süre zarfında Türkiye’den ihraç edilmesi ve MM’e gerekli belgelerin gönderilmesi durumunda KDV iadesi yapılır.

TESLİMAT

Online sitemizde satılan eserlerin teslimatı galerimizden yapılmaktadadır.  Ödemesi yapılan eser 7 gün içerisinde MM galerisinden teslim alınmalıdır.
Bu surenin aşılması halinde doğacak (depo, nakliye, sigorta gibi) masraflardan alıcı sorumlu olacaktır.  

NAKLİYE/LOJİSTİK

MM satın alınan eserlerin nakliyesinden sorumlu değildir.  MM’ın çalıştığı nakliye firması SERGİ KUR şirketidir.  İstendiği takdirde bu firmanın yetkililerinle iletişiminizi sağlayabiliriz.  Gerek SERGİ KUR’la, gerek farklı firmalarla çalışmak istediğiniz takdirde o firmalara, satın alınan eserlerin ölçü ve özellikleri ile gerekli bilgiler iletilebilir.  Nakliye sırasında oluşabilecek aksama ve zararlardan MM mesul olmayacaktır.  Müzayededen sonraki 7 iş günü zarfında teslim alınmayan eserlerin depolanma ve sigortalama tutarları alıcıdan tahsil edilecektir.

ŞARTNAMENİN TERCÜMESİ

Satış şartnamesinin tercümesinde Türkçe metin esas kabul edilecek olup MM, alıcı, pey süren(ler) ve satıcıdan oluşan taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda Türkçe metindeki maddeler uygulanacaktır. 

MM/ALICI/SATICININ KONTROLÜ DIŞINDAKİ DURUMLAR

Kontrol dışı nedenlerle oluşan ve bu anlaşmada belirtilen şartlar nedeni ile  (grev, lokavt, yangın, sel, tabii afet, savaş, silahlı çatışma, terör saldırısı, nükleer ve kimyasal sızıntılar gibi fakat onlarla sınırlı olmayan olaylar)  sorumlulukların yerine getirilememesinden dolayı zarar gören taraf(lar) kanuni işlemlerden muaf tutulacaktır.

MM’IN İPTAL HAKKI

MM ‘nin bu anlaşmada belirtilen iptallerle ilgili haklarına ek olarak, bir eserin müzayedede satışının, kanuni olmadığı veya olmayabileceği düşüncesiyle veya anılan eserin satısının MM’i veya satıcıyı kanuni bir zan altına bırakabileceği kanısıyla veya ticari isminin lekeleneceğine inanarak bir eserin satışını iptal etme hakkını mahfuz tutmaktadır.

ALICININ İPTAL HAKKI

Alıcının Maçka Mezat online müzayedelerinde rehin alma işlemini iptal etme hakkı bulunmamaktadır. Alıcı, galeriden satışı yapılan ürünler için 7 (yedi) gün içerisinde iletişim telefonlarımızı arayarak veya contact@mackamezat.com adresine eposta yollayarak iade isteğinde bulunabilir. 

ESERLERİN İADESİ

Eser iadesi için, durum öncelikli olarak MM müşteri hizmetlerine, telefonla veya eposta yoluyla  iletilmelidir.  İade işlemi sitede bulunan anlaşmada belirtilen koşulları sağladığı takdirde gerçekleşebilir.  Satın alınan eser tahrip edilmeden, kullanılmadan teslim tarihinden itibaren yedi günlük sure içinde (bu süre malın teslim edildiği günden itibaren başlar) eserin faturası, dilekçe ve iade formu ile teslim alındığı şekilde iade edilebilir.  Müşteri eseri, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile geri vermekle yükümlüdür.  Ambalajı açılıp kullanılmış, tahrip edilmiş eserlerin iadesi kabul edilmez, iade orijinal ambalajı içerisinde yapılmalıdır. İade edilen eserlerde nakliye ücreti alıcı tarafından ödenecektir. Eser iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz.  Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma suresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

 Teslimatlar galerimizde yapılmaktadır, ancak nakliyesi istendiğinde alici paketi teslim aldığı firma yetkilisi önünde ambalajı açıp kontrol ederek eserde herhangi bir zarar olup olmadığını saptamalı ve nakliye sırasında zarar gördüğünü düşündüğü takdirde nakliye firmasına tutanak tutturarak eseri teslim almamalıdır.  Çünkü eser teslim alındıktan sonra nakliye firmasının görevini tam olarak yerine getirdiği kabul edilmiş sayılır. 

Müşterinin eseri iade etmesi halinde, iade edilen eserin MM ’a ulaştığı andan itibaren, kredi kartına eserin iade bedeli, banka tarafından (2-6 hafta arasında) yapılacaktır.

Yukarıdaki şartlara uygun hallerde iade edilen eserlerde nakliye ücreti, gerekli sigortası ile birlikte müşteri tarafından ödenecektir.

Kredi kartı ile alınmış eserin iadesi durumunda MM, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz.

Satın alinan eserin özelliklerinin online müzayede sitesinde belirtilen vasıflara uymadığını belirten, MM ve alıcının müşterek olarak kabul ettiği, konusunda uzman iki bağımsız eksperin verdiği iki yazılı ekspertiz raporunu, alıcı tarafın MM’a satışın iptali için sunmasi halinde, MM bu iptal isteğini kendi eksper kuruluyla değerlendirir. Bu değerlendirmede MM’in, satın alinan eserin hiç bir parcasının degiştirilmediği, değerini düşürecek bir işlemden geçirilmediği, zarar görmediği, orijinalitesini koruduğuna dair ikna olmasi gerekmektedir. Bir anlaşmazlik halinde eserlerin “haliyle” satildiği ve alıcı tarafından müzayede öncesi ve/veya süresince incelenmiş olduğu hususu esas alınacaktır.

Eserlerin vasıf, kondisyon ve/veya fiziki özellikleri ile ilgili bilgiler MM’in yetkili uzmanlarınca titizlikle oluşturulmakta ve muhammen bedelleri bu göstergeler nezdinde tesbit edilmektedir. Ancak müzayede katılımcılarının eserleri şahsen veya profesyonel danışmanları aracılığıyla tetkik ettikten sonra kendi nihai fikirlerini oluşturmalari tavsiye edilir.

“SİMDİ AL” SEÇENEĞİ

Online müzayedede bir eserin tanıtım metninde muhammen bedelinin yanında
“Simdi al” ibaresi bulunuyorsa, katılımcı pey sürerek arttırmaya katılmadan “Simdi al” seçeneğini kullanabilir.  Bu metodla alınan eserin tüm satış bedeli (komisyonlar ve vergiler dahil) seçenek kullanarak alım yapıldıktan sonra en geç 1 saat içinde ödemelidir.  Aksi takdirde eser tekrar online müzayede sitesinde satışa sunulacaktır.

ABSENTEE BIDDING (Alıcı Adına Pey Sürme)

Müzayedeyi bizzat takib etmeden katılmak isteyen üyenin, ilgilendiği eseri satın almak için düşündüğü azami (maksimum) pey rakamını, eserin bulunduğu sayfa üzerindeki Absentee Bidding hanesine yazarak, peyinin, online müzayedenin otomatik sistemi tarafından katılımcı adına arttırılmasına olanak sağlar.  Bu artırımlar müzayede koşullarına uygun olarak yapılacaktır.    


ESERLERİN MM GALERİSİNDE GÖRÜLMESİ

MM müzayede evi Pazar hariç her gün 10:00 ile 18:00 arası acık olup, müzayedeye giren eserler galeride sergilenen diğer sanat eserleri ile birlikte ilgili kişilerce mekanda incelenebilir.

GİZLİLİK ŞARTLARI

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen kişisel bilgiler ve ödeme yapmak amacı ile MM ‘e bildirdiği bilgiler MM tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

MM bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilin de MM kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara, MM sitesindeki kalkanı uyarınca iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası otomatik olarak sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca müzayedelerimizle ilgili eser tanıtımı teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.